<big id="b3z31"><ruby id="b3z31"></ruby></big><b id="b3z31"><var id="b3z31"><form id="b3z31"></form></var></b>
    <output id="b3z31"></output>
     <ins id="b3z31"></ins>

      產品分類

      產品分類 >> 分散染料

      WXF系列高水洗牢度分散染料

      序號 染料名稱 色樣 染色深度% 水洗牢度(級) 摩擦牢度 PH范圍
      羊毛WO 腈綸PAN 滌綸PES 錦綸PA 棉CO 醋纖CA 干DRY 濕WET
      53 分散黃 WXF
      200%
      1.0 5 5 5 5 5 5 5 5 3.0-7.0
      54 分散橙 WXF
      200%
      1.0 4-5 5 5 4-5 5 4-5 5 5 3.0-6.5
      55 分散大紅 WXF
      200%
      2.0 5 5 5 5 5 5 5 5 3.0-7.0
      56 分散紅 WXF
      200%
      1.0 5 5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 4.0-6.0
      57 分散紅玉 WXF
      200%
      1.0 5 5 5 5 5 4-5 5 4-5 3.0-7.0
      58 分散紫 WXF
      200%
      1.0 5 5 5 4-5 5 4-5 5 5 4.0-6.0
      59 分散翠蘭 WXF
      200%
      1.0 5 5 5 4-5 5 4-5 5 5 3.0-8.0
      60 分散藍 WXF
      200%
      3.0 4-5 5 5 4-5 5 4-5 5 5 4.0-5.5
      61 分散深藍 WXF
      200%
      3.0 4-5 5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 4.0-5.5
      62 分散黑 WXF
      200%
      8.0 4-5 5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 4.0-5.5
      色色电影

         <big id="b3z31"><ruby id="b3z31"></ruby></big><b id="b3z31"><var id="b3z31"><form id="b3z31"></form></var></b>
         <output id="b3z31"></output>
          <ins id="b3z31"></ins>